Information til virksomheden om seniorøkonomisk rådgivning

Seniorøkonomisk rådgivning er et ekstra tilbud fra Willis Towers Watson, som medarbejderne har mulighed for at tage imod, hvis de selv ønsker det. Rådgivningen gennemføres hos os, og det anbefales, at medarbejderens ægtefælle/samlever også deltager i rådgivningen.

Willis Towers Watson hjælper med planlægning og overblik – for hele husstanden
Via den seniorøkonomiske rådgivning kan vi hjælpe med at skabe overblik og sikre størst muligt økonomisk udbytte for seniorer, der i en årrække har sparet op til alderdommen.

Rådgivning på tværs er nødvendig
I Willis Towers Watson har vi mange års erfaring med seniorøkonomisk planlægning, og vi ved derfor, at det ofte kan betyde et ekstra udbytte på 100.000 kr. eller mere, hvis man skaber sig et overblik og planlægger sin økonomi, inden pensionsalderen er nået.

Den seniorøkonomiske rådgivning tager ikke alene afsæt i den enkeltes personlige forhold, men inddrager hele husstandens formueforhold og kortlægger blandt andet de muligheder og udfordringer, der findes i fast ejendom, frie midler eller det offentliges mange tilskudsmuligheder.

Overblik og optimering
Med seniorøkonomisk rådgivning er der tale om en rådgivning, der afdækker sammenhængen mellem familiens pensionsordninger og øvrige formueforhold, og den går derfor bredere og dybere end den typiske pensionsrådgivning, der ydes gennem ansættelsesforholdet. I forbindelse med rådgivningen udarbejdes en konkret handlingsplan og et specifikt udbetalingsbudget – og rådgivningen følges op af et møde umiddelbart før pensionering.

Seniorøkonomisk rådgivning er en ekstra ydelse og en bredere rådgivning end traditionel pensionsrådgivning. Derfor vil der som udgangspunkt blive opkrævet 6.000 kroner i medarbejderens depot. Opnår medarbejderen ikke et samlet udbytte på mindst 20.000 kroner, skal der ikke betales for rådgivningen. Betalingen sker i de fleste tilfælde fra pensionsdepotet, og derfor skal der ikke penge op af lommen.

Hvem har fordel af rådgivningen?
Alle medarbejdere, der er fyldt 60 år, vil efter vores opfattelse kunne få stort udbytte af at tage imod rådgivningen. Vi vil derfor foreslå, at vi fremover systematisk kontakter jeres medarbejdere med dette tilbud, når de fylder 60 år.

Forslag til, hvordan medarbejderne kan orienteres om tilbuddet
De enkelte medarbejdere over 60 år kontaktes proaktivt af os. Inden vi kontakter jeres medarbejdere foreslår vi, at de bliver informeret om seniorøkonomisk rådgivning på en eller flere af de følgende måder.

  • Intranet
    Jeres HR-funktion informerer om det ekstra tilbud til alle medarbejdere via eget intranet.

  • Informationsmøde
    Vi afholder et informationsmøde på jeres arbejdsplads (evt. som et gå-hjem-møde).

  • Informationsmail
    Der er mulighed for, at vi via mail informerer jeres medarbejdere direkte om den seniorøkonomiske rådgivning.