Seniorseminarer

Willis Towers Watsons seniorseminarer er et tilbud til medarbejdere, der er fyldt 57 år, samt eventuelle ægtefæller og samlevere.

Seminarets overordnede formål er at give deltagerne indsigt i, hvilke forhold, der kan være nyttige eller nødvendige at inddrage i sin planlægning som senior - både i forhold til tiden på arbejdsmarkedet og i forhold til at skabe et godt og indholdsrigt liv uden for arbejdsmarkedet.

Emner på seminaret
På seminaret vil der bliver gennemgået mange forskellige emner:

  • Rådgivning om nye arveregler og begunstigelse.
  • Pensionsforholdene i virksomheden og samspillet med det offentlige.
  • Pensionsøkonomi hele livet.
  • Efterløn og deltidspensionsreglerne  fastholdelse og deltidsarbejde.
  • Hvad påvirker din markedsværdi?
  • Pensionspolitikken og seniorpolitikken i virksomheden.
  • Kost og motionsmulighederne i virksomheden, blandt andet elementær rigtig arbejdsstilling.
  • Senior i arbejde  arbejde som senior.
  • Arbejdets indvirkning på hverdagen, blandt andet mulighederne for seniorjob eller mentorrolle.

På hvert seminar er der ca. 30 deltagere, der kommer fra mange forskellige virksomheder, samt eventuelle ægtefæller og samlevere.