Hvad indeholder et seniorøkonomisk rådgivningsmøde

På et seniorøkonomisk rådgivningsmøde hjælper vi dig med at planlægge din pension. Vi tager højde for alle de faktorer, der kan påvirke din økonomi på både kort og lang sigt, da de mange opsparingsformer og de talrige ændrede regler gennem de sidste årtier kan gøre det vanskeligt for dig at overskue muligheder og faldgrupper.

Mødets indhold
Rådgivningen tager udgangspunkt i husstandens samlede forhold, så vi på den måde kan sikre, at samspillet med offentlige ydelser bliver beregnet så korrekt som muligt:

Forventninger
På mødet indleder vi med at drøfte dine og din partners forventninger til pensionstilværelsen. Hvornår tænker I, at I skal gå på pension? Hvilke ønsker har I til jeres bolig, til ferierejser eller andre aktiviteter? Har I særlige ønsker i forhold til arv og begunstigelse? Når vi har talt det hele igennem, har vi et overblik over hvilke elementer, der skal indregnes i seniorøkonomien.

Hvor mange penge skal der til?
Når vi har fået kortlagt den overordnede plan, beregner vi den ”nødvendige” økonomi - det vil sige hvor stort et nettobeløb, som du og din partner vil have behov for. I den beregning tager vi også højde for, at jeres lån i fast ejendom eventuelt vil blive ændret.

Analyse af dine pensionsordninger
Vi gennemgår dine og din partners forskellige pensionsordninger for at skabe overblik over, hvilke muligheder den enkelte ordning indeholder.

Vurdering af din forrentning
Med udgangspunkt i hvor stor risikovillighed du har, vurderer vi, om vi skal ændre på sammensætningen af dine investeringer.

Samspil med offentlige ydelser
Vi ser på hver enkelt pensionsordnings samspil med de offentlige ydelser for at sikre, at din udbetalingsplan bliver så god som mulig. Samtidig sørger vi for, at du og din partner opnår de ydelser fra det offentlige, som I er berettiget til.

Supplerende indbetalinger op til pensionstidspunktet
For mange kan en ekstra indbetaling til pensionsopsparingen give et godt udbytte, hvis de rette forudsætninger er til stede. I rådgivningen vurderer vi, om en ekstraindbetaling vil være fordelagtigt for dig, eller om det blot vil betyde, at du mister tillæg fra det offentlige.

Kortlægning af offentlige ydelser og andre tilskudsmuligheder
Vi analyserer hvilke muligheder du har i forhold til folkepension og efterløn samt andre tilskudsmuligheder. Derudover drøfter vi også, om indefrysning af ejendomsskatten vil være en mulighed for dig.

Friværdi og andre midler
Som så mange andre har du gennem årene måske skabt betydelig friværdi i din ejendom, der kan være en betydelig kilde til din forsørgelse i pensionstilværelsen. Vores erfaring er, at den rette kombination af pensionsmidler og forbrug af friværdi kan give mange tusinde kroner i ekstra udbytte.

Anvend dine pensionsordninger i den rigtige rækkefølge
I forhold til dine konkrete ønsker om et særligt udbetalingsforløb, for eksempel med en højere udbetaling i starten, regner vi på, hvornår det bedst kan betale sig at aktivere dine enkelte pensionsordninger.

Efter rådgivningsmødet
Efter rådgivningsmødet vil du modtage følgende:

Detaljeret analyse
Du vil modtage en detaljeret analyse af dine pensionsforhold og din seniorøkonomi.

Konkret handlingsplan
Du får en konkret handlingsplan, så det er nemt for dig at overskue, hvad du skal gøre og hvornår.

Udbetalingsplan
Du får udbetalingsplan over din pension i form af et budget, som beskriver indtægter før og efter skat i den aftalte periode - typisk en tidhorisont der rækker minimum 20 år ud i fremtiden.

Igangsætning af planen
Når din plan skal sættes i gang, vil du modtage yderligere service fra os:

Rådgivning
Personlig rådgivning med seniorrådgiver fra Willis Towers Watson.

Tilretning af udbetalingsplanen
Tilretning af den oprindelig udbetalingsplan, så den passer til dine eventuelle nye forhold og ønsker.