Få hjælp til din privatøkonomi med Willis Towers Watsons seniorøkonomiske rådgivning

Det kan betale sig at planlægge sin økonomi, når man nærmer sig pensionsalderen. Danskerne lever længere, og den gennemsnitlige levealder vil blive endnu højere i de kommende år.

Det er en god grund til at holde fokus på, at du dels sparer nok op til din pension, og at du dels planlægger din seniortilværelse, så du får det største udbytte af din pensionsopsparing.

Langt de fleste har brug for overblik over deres økonomiske muligheder fra overgangen til seniortilværelsen. Paradoksalt nok er det et absolut fåtal, som selv foretager en aktiv handling for at skabe overblik – og kun ganske få er i stand til selv at skabe det fornødne overblik.

Værdien af uafhængig seniorøkonomisk rådgivning

Med Willis Towers Watsons seniorøkonomiske rådgivning får du overblik over dine pensionsordninger og dine økonomiske muligheder i seniortilværelsen.

Rådgivning kan tilbyde dig:

  • Overblik
  • Godt beslutningsgrundlag
  • Rigtig planlægning af indbetalinger i tiden op til pensionering
  • Optimalt samspil med offentlige ydelser
  • Garanteret udbytte af rådgivningen – ellers gratis

Seniorøkonomisk rådgivning er et ekstra tilbud, der ligger ud over den rådgivning, du som medarbejder bliver tilbudt via pensionsordningen på din arbejdsplads.

Bestil uafhængig økonomisk rådgivning